close
ניווט
slider image slider image
הרשמה לחדשות ועדכונים

Visual Studio Ultimate with MSDN

מבט מהיר היא סביבת פיתוח מובילה של מיקרוסופט. אפשרויות פיתוח מתקדמות לפיתוח תוכנות מחשוב, אתרי אינטרנט אינטראקטיביים, ממשקים לרשת ויישומים למינהם. התוכנה מתקשרת עם ממשקי הפתוח של מיקרוסופט Msdn ו Azure שהן סביבות עבודה (One Stop) לפיתוח ובדיקה לאותן מכונות וממשקים שמתפתחים בארגונכם – עולם הפיתוח נגיש יותר וקל לעבודה יותר.
*

איזה סוג רישיון אתם צריכים :

התקשר לקבלת מחיר

 Visual Studio

היא סביבת פיתוח מובילה של מיקרוסופט. אפשרויות פיתוח מתקדמות לפיתוח תוכנות מחשוב, אתרי אינטרנט אינטראקטיביים, ממשקים לרשת ויישומים למינהם. התוכנה משתמשת פלטפורמה למספר שפות פיתוח:NET Framework., C++, #C, #J,#F, Dot Net וכו'. התוכנה מתקשרת עם ממשקי הפתוח של מיקרוסופט Msdn ו Azure שהן סביבות עבודה (One Stop) לפיתוח ובדיקה לאותן מכונות וממשקים שמתפתחים בארגונכם – עולם הפיתוח נגיש יותר וקל  לעבודה יותר עם Visual StudioMsdn ו Azure.

על מנת להרחיב את ההבדלים בין המוצרים והשירותים – ניתן לקרוא בהרחבה בלינק --- > מידע נוסף.

תאור מוצר

 Visual Studio

היא סביבת פיתוח מובילה של מיקרוסופט. אפשרויות פיתוח מתקדמות לפיתוח תוכנות מחשוב, אתרי אינטרנט אינטראקטיביים, ממשקים לרשת ויישומים למינהם. התוכנה משתמשת פלטפורמה למספר שפות פיתוח:NET Framework., C++, #C, #J,#F, Dot Net וכו'. התוכנה מתקשרת עם ממשקי הפתוח של מיקרוסופט Msdn ו Azure שהן סביבות עבודה (One Stop) לפיתוח ובדיקה לאותן מכונות וממשקים שמתפתחים בארגונכם – עולם הפיתוח נגיש יותר וקל  לעבודה יותר עם Visual StudioMsdn ו Azure.

על מנת להרחיב את ההבדלים בין המוצרים והשירותים – ניתן לקרוא בהרחבה בלינק --- > מידע נוסף.

מידע נוסף
יצרן: Microsoft
מפרטי מוצרים
סוג רישיון רישיון פתוח OLP
סוג רישיון רישיון בהשכרה OVS