close
ניווט
slider image slider image

רשיון (MOLP - (Microsoft Open License Pack

חברת מיקרוסופט נוקטת במדיניות שמטרתה להקל על לקוחותיה לרכוש את רשיונות השימוש, באופן נוח זול ויעיל. לכאורה, חברה אשר ברשותה מצויים 100 מחשבים בהם נעשה שימוש בתוכנת Office אמורה לרכוש 100 עותקים של התוכנה (מוצר מלא הכולל קופסת קרטון המכילה אמצעי מדיה, ספרות, רשיון וכרטיס רישום).

 

על מנת לצמצם את עלות רכישת הרשיונות, מציעה חברת מיקרוסופט תוכנית בשם MOLP. תוכנית זו מאפשרת לך לרכוש תוכנה אחת (קופסא הכוללת את אמצעי המדיה וספרות ההדרכה) ורשיונות שימוש עבור כל שאר העותקים הדרושים לך.

 

רשיון השימוש מסוג MOLP נמכר במחיר מוזל, ובכך חוסך את הצורך לקנות ולאחסן מספר רב של קופסאות ולשלם עבורן מחיר מלא. רשיון MOLP חינוך, נועד להקל על ארגון החינוך המעונין לעשות שימוש במספר רב של עותקים. במקום לרכוש מספר קופסאות כמספר העותקים להם זקוק הלקוח, ניתנת לו האפשרות לרכוש קופסא אחת של מוצר מלא ורשיון שימוש עבור מספר העותקים להם זקוק הלקוח.

 

כיום, מרבית הארגונים הרוכשים תוכנות, רוכשים רשיונות שימוש מסוג MOLP.

 

פרטים נוספים בנוגע לתוכנית ותנאיה ניתן לקבל אצל המשווק ממנו הנכם נוהגים לרכוש את רשיונות השימוש.

הרשמה לחדשות ועדכונים
banner
banner
banner
softsale is Google Partner
banner
banner