close
ניווט
slider image slider image
הרשמה לחדשות ועדכונים

תוכנית ליסינג OVS

יום שני 16 יוני 2014
תוכנית ליסינג OVS

 

תוכנית השכרת התוכנות מאפשרת לחברות שברשותם 5 מחשבים ועד 250 מחשבים אישיים, ליהנות מהנחות ויתרונות של רישוי בכמויות גדולות. שלא כמו תוכניות אחרות של Microsoft לרישוי בכמויות גדולות, חברה שתצטרף להסדר החדש תקבל את הגרסאות העדכניות ביותר של התוכנה בתמורה לתשלום שנתי. התשלום השנתי יזכה את המנוי ברישיון שימוש בפלטפורמת שולחן העבודה של Microsoft‏ (MS Windows Vista, MS Office Pro Plus ורישיונות ל-CAL Core). חברות שיבצעו סטנדרטיזציה לפלטפורמה של Microsoft ייהנו מדמי מנוי אטרקטיביים ותוכניות תשלום מרוכזות.
בין היתרונות ללקוח נמנים:

 • פריסת תשלומים
 • אפשרויות לתכנן עלויות תוכנה שנתיות.
 • תהליך מעקב שנתי פשוט להכללת מחשבים אישיים שנוספו לארגון בהסכם הקיים.
 • ניהול פשוט של רישיונות תוכנה, תוך הבטחה שהמשתמשים בארגון ייהנו תמיד ממעמד של משתמשים ברישיון מלא.
 • הזכות להזמין מוצרי מיקרוסופט נוספים באמצעות ההסכם.
 • תמיכה טכנית טלפונית כלולה בדמי המנוי.
 • התעדכנות שוטפת במוצרי הפלטפורמה של מיקרוסופט מבלי להידרש לרכישת שדרוגים נוספים.
המוצרים
לצורך ההסכם פלטפורמת Microsoft תכלול את המרכיבים הבאים:
 • Microsoft Office Professional Plus 
 • Microsoft Windows XP Professional (רשיונות שדרוג בלבד)
 • רשיונות גישה ללקוח ל- Core CAL
 • Microsoft Windows Vista  (רשיונות שדרוג בלבד)

ללקוח תינתן האופציה לרכוש את כל המרכיבים (15% הנחה על רכישת הפלטפורמה בשלמותה), או כל מרכיב בנפרד. ההסכם יכלול זכויות שימוש בגרסאות העדכניות ביותר של כל גרסה קודמת של המוצר במהלך תקופת ההסכם. מוצרים נוספים
הלקוח רשאי להוסיף מוצרים נוספים בכל עת במהלך תקופת ההסכם. במידה והלקוח מעוניין להוסיף לרשימה מוצרים נוספים במהלך תקופת ההסכם, עליו לשלם בעת הזמנת המוצרים. הלקוח ישלם את דמי השימוש השנתיים אשר לא יהיו ניתנים לפריסה, אם יתווספו בין חשבוניות שיופקו בכל יום שנה לחתימת החוזה. המחיר יהיה המחיר התקף באותה עת, ורמת המחיר תהיה זו שנקבעה עבור מאגר המוצרים הרלוונטי בזמן רישום מוצרי ה- Enterprise של ההזמנה המקורית. הלקוח ישלם את המחיר השנתי עבור מספר הרישיונות הכולל שברשותו בראשית כל יום שנה.

שיעורי הנחה מעודכנים
הנחה בסך 50% (UTD - תינתן עד  גרסה אחת אחורנית) מוצעת לכל מחשב אישי שמותקנת בו הגרסה העדכנית ביותר של מרכיב התוכנה, או הגרסה הקודמת לעדכנית ביותר. הנחה זאת תחול בשנת ההסכם הראשונה בלבד. לתשומת לבכם, רישיונות Windows OEM אינם כלולים בהצעה זאת.
בעת ההרשמה על הלקוח להצהיר על מספר המחשבים האישיים העדכנית בארגונו. המנהל הבכיר ביותר בארגון הלקוח יחתום על הצהרה המאשרת את נכונות הנתונים על מנת להגן על חברת Microsoft מפני שימוש לרעה בהצעה זאת.
ההסכם
ההסכם יתייחס תחילה לתקופה בת שלוש שנים בלבד, ובה יחולו תשלומים שנתיים אשר ישולמו מראש. עותקים אלקטרוניים של ההסכם עומדים לרשות המעוניין ב- https://eagreements.microsoft.com/eagreements/source/home.aspx. יש להגיש לחברת Microsoft עותק אחד בלבד של ההסכם; עותק זה יישמר ברשומות Microsoft. אם דרוש ללקוח עותק של ההסכם החתום, עליו ליצור עותק כזה לפני משלוח ההסכם ל- Microsoft.
לאחר עיבוד ההסכם על ידי Microsoft, יועבר ללקוח מכתב קבלה, Acceptance Letter, עם העתקים למפיץ ולמשווק ובו אישור על קבלת ההסכם ופירוט אפשרויות הרכש של הלקוח ותאריך תפוגת ההסכם.
עם תום תקופת ההסכם בת שלוש השנים, יעמדו לפני הלקוח שלוש אפשרויות:
 • חידוש ההסכם לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים.
 • רכישת התוכנות שנכללו בהסכם OVS (המרת רשיונות המנוי ברשיונות קבע).
 • הסרת כל התוכנות שנכללו בהסכם OVS משולחנות העבודה בארגון.
חברת Microsoft תיצור קשר עם הלקוח 60 יום לפני פקיעת תוקף ההסכם ותודיע לו על האופציות העומדות לבחירתו. העתקים ממכתב זה יועברו למפיץ ולמשווק.
תהליך ההזמנה
הלקוח יחשב את דרישות ארגונו על ידי קביעת מספר המחשבים האישיים שישתתפו בהסדר. בשלב הבא ירכוש הלקוח רישיונות שימוש לאחד המרכיבים, או יותר, עבור כל המחשבים האישיים בארגונו. מספר שולחנות העבודה ואפשרות הרכש יפורטו בהסכם.

הזמנה התחלתית
ההזמנה ההתחלתית תישלח בצירוף ההסכם. הזמנה זו עשויה להכיל מוצרים נוספים. בכל יום שנה לחתימת החוזה ישלח הלקוח הזמנה חדשה להרשמת מוצרי פלטפורמה ומוצרים נוספים. הזמנה זו תקבע את רמת המחיר לפיה יחויב הלקוח בשנה הבאה.

תדירות הזמנות
ההזמנה ההתחלתית תיכתב בעת הגשת ההסכם; הזמנות חדשות יישלחו על בסיס שנתי. הלקוח נדרש לשלוח הזמנה בכל יום שנה לחתימת החוזה, גם אם לא חל שינוי במספר המחשבים שלו מאז ההזמנה שנשלחה ביום השנה האחרון.
הלקוח יקבל תזכורת 45 יום לפני תאריך יום השנה לחתימת החוזה, המפיץ והמשווק יקבלו עותק.
אם ההזמנה לא תתקבל בתוך 60 יום מיום שנה כלשהו לחתימת החוזה, החוזה יסתיים.
מחירים

הלקוחות יוכלו ליהנות משלוש רמות מחירים הכוללות הנחות ללקוחות גדולים, כדלקמן:

מס' מחשבים

רמת מחיר

5-249

NL

 250 ומעלה

C

מילוי תנאי ההסכם
לאחר קבלת ההסכם על ידי חברת מיקרוסופט, תישלח ללקוח ערכת Welcome. הערכה תכיל את מרכיבי התוכנה הרלוונטיים, לפי בחירת הלקוח, בשתי גרסאות שפה לכל היותר. גרסאות השפה הדרושות ומספר התקליטורים יפורטו על ידי הלקוח במסמכי ההסכם.

מהדורות גרסה מלאות של המוצרים העיקריים (מוצרי פלטפורמה ומוצרים נוספים) יהוו גורם לביצוע משלוח מיוחד לכל לקוח-קצה.

משלוח זה יכיל את גרסאות השפה שנבחרו בזמן חתימת ההסכם עבור המוצר החדש שיצא לאחרונה.

לכל גרסת שפה של מוצר יישלחו שני תקליטורים לכל היותר.

הלקוח לא יחויב בתשלום כלשהו עבור המשלוח.
תמיכה טכנית
שירותי תמיכת טכנית יהיו כלולים בהסכם. שירותים אלה כוללים תמיכה טלפונית בסיסית ללא מסלול אסקלציה. מספר הקריאות לקבלת תמיכה יתחדש ביום השנה לחתימת החוזה. לא תינתן תמיכה במוצרים הנוספים או במוצרי Core CAL.

הלקוחות יוכלו להפנות קריאות לתמיכה בהתאם ללוח הזמנים הבא:
מוצר מוצע מספר מחשבים קריאות לשנה
רכיב 5-49 2
רכיב 50-199 4
רכיב +200 6
פלטפורמה 5-49 5
פלטפורמה 50-199 10
פלטפורמה +200 15
לא ניתן יהיה לצבור קריאות לתמיכה שלא נוצלו משנה קודמת לטובת השנה השנייה או השלישית של ההסכם.

לכל מנוי MSDN הנרכש במסגרת התוכנית תינתן קריאת תמיכה אחת לשנה.
מהו רישיון Core Cal?
זכויות גישה לשרתים הבאים:
 • Exchange CAL
 • Windows  Server CAL 
 • SharePoint Portal Server SMS CAL
המוצרים המוגדרים כמוצרים נוספים (Additional Products):
שירותי תמיכת טכנית יהיו כלולים בהסכם. שירותים אלה כוללים תמיכה טלפונית בסיסית ללא מסלול אסקלציה. מספר הקריאות לקבלת תמיכה יתחדש ביום השנה לחתימת החוזה. לא תינתן תמיכה במוצרים הנוספים או במוצרי Core CAL.

הלקוחות יוכלו להפנות קריאות לתמיכה בהתאם ללוח הזמנים הבא:
יישומים שרתים
FrontPage Windows Advanced Server
Project Windows Server
Visio Professional Exchange Conferencing Server
MSDN Universal Exchange Server
MSDN Professional Exchange Server Enterprise
  Small Business Server
  SQL Server Enterprise Edition
  SQL Server Standard Edition
  Windows Advanced Server
  Windows Server
  SBS CAL
  SQL CAL
  ISA Server Standard Edition
  ISA Server Enterprise Edition
  Sharepoint Portal CAL
  Host Integration Server
  System Management Server
  Windows Terminal Svr CAL 2003
מוצרים המיועדים לעבודה מהבית, אינם מוצעים במסגרת התוכנית.