close
ניווט
slider image slider image
הרשמה לחדשות ועדכונים

מהו רשיון שימוש בתוכנה

יום שני 16 יוני 2014
מהו רשיון שימוש בתוכנה?
 
מיקרוסופט מפעילה תוכניות רישוי רבות כדי לתת מענה על מגוון צורכי הלקוחות שלה. הפרטים הספציפיים משתנים במידה רבה בהתאם לתוכנית התוכנה. המידע שלפניך יסייע לך לבחור בתוכנית ההולמת את צרכיך, לאמת את מקוריות מוצרי התוכנה שתרכוש ולהכיר את התיעוד שעליך להחזיק, כדי להבטיח את עמידתך בתנאי הרשיון.
 
מהו רשיון שימוש בתוכנה?
 
יצרני תוכנה בכלל וחברת מיקרוסופט בפרט, מוכרים ללקוחותיהם את הזכות להשתמש בתוכנה בכפוף לכללי הרישוי המפורטים ברשיון השימוש. רשיון השימוש קובע אתזכויות וחובות המשתמש בתוכנה וכן מגבלות מסוימות כגון: אופי השימוש המותר במוצרמספר העותקים בהם ניתן לעשות שימוש וכו'.

רשיון השימוש הוא הסכם משפטי בין חברת מיקרוסופט לבין הלקוח, במסגרתו מקנה מיקרוסופט - בעלת זכויות היוצרים בתוכנה, את זכות השימוש בתוכנה ללקוח. וזאתבתנאים הקבועים ברשיון. לקוח הרוכש את הרשיון ועושה שימוש בתוכנה מכוח רשיוןהשימוש, מקבל על עצמו את הכללים הכתובים בו.

הכלל הבסיסי ברישוי תוכנה הוא שיש צורך ברשיון שימוש עבור כל עותק של התוכנה המותקן על-גבי מחשב או, שלמחשב יש גישה אליו באמצעות חיבור לשרת עליו מותקנת התוכנה.
 
מהו הרישוי הדרוש לארגון?
 
מערך המחשוב בסביבה העסקית כולל בדרך כלל, שרת אליו מחוברים מספר מחשבים. התוכנות המצויות בשימוש העסק הינן תוכנות שרת (לדוגמא Microsoft® Windows® 2000 Server® Exchange 2000 Server), מערכות הפעלה (Microsoft® Windows® 2000 Professional) ויישומים (Microsoft® Office® XP, XP Microsoft® Word® וכו').

הרישוי הנדרש על מנת לענות על התיאור הכללי שלעיל כולל את סוגי הרשיונות הבאים:

  1. רשיונות שרת: יש צורך ברשיון לכל עותק של תוכנת שרת.
  2. רשיונות גישה לשרת: רשיונות אלו, המכונים CAL (Client Access License), מקנים לכל מחשב אפשרות "לגשת" אל השרת ולהשתמש בתוכנות השרת המותקנות בו. יש לרכוש רשיונות גישה עבור כל תוכנת שרת בנפרד.
  3. רשיונות למערכת הפעלה: בכל מחשב מותקנת מערכת הפעלה אחת לפחות, יש לרכוש עבורה רשיון שימוש. כאשר מדובר ברכישת מחשבים חדשים, ברוב המקרים, מותקן הרשיון למערכת ההפעלה כחלק בלתי נפרד מתצורת המחשב. במקרה זה יש לוודא כי הרשיונות למערכת ההפעלה OEM מצורפים במלואם.
  4. רשיונות לתוכנות יישום: יש לרכוש רשיון שימוש עבור כל תוכנת יישום (מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני) המותקנת על-גבי כל מחשב.
סיכום?
 

תמצית זו אינה כוללת את כל הכללים המופיעים ברשיונות השונים ואין בה כדי למצות את כל כללי והסכמי הרישוי. בכל מקרה, אנו ממליצים לעיין בקפידה ברשיון השימוש של כל מוצר ומוצר. חשוב גם לזכור שבכל מקרה של סתירה בין התנאים הקבועים ברשיון לבין האמור לעיל, גוברים הכללים המופיעים ברשיון השימוש.

חשוב לציין כי היכולת הטכנית לעשות שימוש במוצר בדרך מסויימת, לפצל חבילת תוכנה למרכיביה או לאפשר שימוש בתוכנה באמצעות השרת אינה הופכת את השימוש לחוקי ובכל מקרה אופן השימוש נקבע בתנאים הקבועים ברשיון השימוש המצורף לכל תוכנה.

הגדרת רישוי תוכנה

כאשר אתה קונה רשיון תוכנה, אתה רוכש את הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי בעלי זכויות היוצרים. מערכת הכללים עבור תוכנה היא הרשיון. 

כל התקנה של תוכנה מצריכה רשיון נלווה. אם חברה רוכשת מוצר תוכנה, הסכם הרשיון קובע בכמה מחשבים אישיים ניתן להתקין את היישום. מיקרוסופט מציעה אפשרויות רשיון והסכמי רשיון שונים בהתאם לצרכי הלקוח. אפשרויות אלה כוללות רשיונות בודדים המתאימים להתקנה בודדת עד תוכניות רשיון קבוצתי המאפשרות חיסכון ניכר בעלויות ללקוחות הזקוקים להתקנות רבות של אותה תוכנית (לדוגמה, התקנת Microsoft Office ב- 300 מחשבים אישיים).

על-ידי למידת אפשרויות הרישוי השונות של מיקרוסופט, באפשרותך לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר והחסכונית ביותר לרכישת תוכנה והרשיונות המשויכים לה בהתאם לצרכיך או לצרכי הלקוח שלך.

מדוע יש צורך ברישוי תוכנה?

הרישוי משמש כאמצעי הגנה בעל ערך רב: הגנה על לקוחות, מאחר שהם יודעים שהם מקבלים תוכנה מקורית של מיקרוסופט (כולל גישה לתמיכה טכנית ושדרוגים), והגנה על הקניין הרוחני של המפתחים, הכותבים והגרפיקאים שיצרו את התוכנה.